Thông tin nhà điều hành

Về trang web này

Trang web này, dựa trên những gì đã được kiểm tra bởi “ZENSHIRABE” từ “tôi muốn biết và muốn biết” của các nhà điều hành, cho những ai muốn biết điều gì đó hoặc muốn điều tra một cái gì đó, thông tin hữu ích, ngay cả một chút ” Mục đích là để phổ biến thông tin đó sẽ là tốt để kiểm tra.

Trang web này không giới thiệu ở nước ngoài các chi nhánh ngoại hối, vv để cư dân Nhật bản.

Thông tin nhà điều hành

サイト名ZENSHIRABE
URLhttps://www.zenshirabe.com
運営者ZENRYO
お問い合わせお問い合わせフォームからご連絡ください。

Disclaimer

Trang web này giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ thông qua chương trình Affiliate.Điều này có thể bao gồm các liên kết sản phẩm và liên kết.

Chương trình liên kết là một hệ thống Internet mà đi vào một liên minh kinh doanh với các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ và giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, và không có nghĩa là trang web này bán sản phẩm và dịch vụ.

Ngoài ra, mặc dù chúng tôi chú ý đến việc cung cấp thông tin, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, v.v. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề với các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi liên kết liên kết.

Thay đổi Disclaimer

Nội dung của tuyên bố miễn trừ này có thể thay đổi mà không cần thông báo, nhưng luôn được tiết lộ trên Trang này.

Bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác

Tất cả thông tin, hình ảnh và video trên trang web này là tài sản của trang web hoặc các bên thứ ba liên quan đến việc cung cấp thông tin trên trang web này và có thể có quyền bản quyền hoặc nhãn hiệu thương mại.

Kể từ khi trang web này là liên kết miễn phí, không có vấn đề cho bạn để giới thiệu một cách tự do, nhưng việc sao chép trái phép của văn bản, dữ liệu, vv vượt quá phạm vi và các quy tắc của báo này bị nghiêm cấm.

Khi trích dẫn, xin vui lòng chắc chắn để chỉ rõ rằng nó là một báo giá từ trang web này và để báo nó với một liên kết.

タイトルとURLをコピーしました