Trang chủ

“ZENSHIRABE = nghiên cứu tốt”

Chào mừng đến với ZENSHIRABE.

Ở đây tôi sẽ đưa thông tin về những gì tôi quan tâm và những gì tôi tìm kiếm.
Tôi hy vọng rằng nó sẽ dẫn đến một số thông tin hữu ích từ “Tôi lo lắng, tôi lo lắng, tôi muốn biết, tôi không biết” đến “Tôi vui vì tôi biết, tôi biết điều đó là tốt.”
Thể loại khác nhau, nhưng hãy xem.

タイトルとURLをコピーしました